5 Lệnh Linux nhưng Mọi Sysadmin Cần Phải Biết

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính với nội dung : 5 Lệnh Linux nhưng mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết trên trang Dịch vụ Tin học HUY AN PHÁT. Tham khảo các dịch vụ Repair máy in tận chỗ quận 2 & châm mực máy in tận nơi quận 2 & bơm mực máy in quận 12 tận chỗ ở khu vực TP.HCM.

Cho dù bạn là nhà phát triển mới hay muốn quản lý các vận dụng của riêng mình, các lệnh sysadmin căn bản sau đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các áp dụng của mình. Họ cũng có thể giúp bạn diễn tả các vấn đề để khắc phục sự cố như lý tại sao một ứng dụng có thể hoạt động cục bộ nhưng không hoạt động trên máy chủ từ xa. Các lệnh này áp dụng cho môi trường tạo ra Linux, vùng chứa, máy ảo (VM) và kim loại trần.

5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR

Tham khảo: Repair máy in tận chỗ quận 12 & dịch vụ bơm mực máy in tận chỗ quận 11 giá rẻ

Cuộn tròn

 • Curl chuyển một URL. dùng lệnh này để bình chọn điểm cuối áp dụng hoặc kết nối với điểm cuối dịch vụ ngược dòng. Curl rất có lợi trong việc xác định xem một ứng dụng có thể tiếp cận dịch vụ khác, chả hạn như cơ sở dữ liệu hoặc đánh giá xem một dịch vụ có hoạt động thông thường hay không.
 • Ví dụ: vận dụng của bạn chạm mặt lỗi HTTP 500 cho biết rằng nó chẳng thể truy hỏi cập cơ sở dữ liệu MongoDB:
 • $ curl -I -s myapplication:5000 HTTP/1.0 500 INTERNAL SERVER ERROR
 • Hãy bình chọn điểm cuối cơ sở dữ liệu từ máy tính bàn cục bộ:
 • $ curl -I -s database:27017 HTTP/1.0 200 OK
 • cho nên, những gì có thể là vấn đề? bình chọn xem ứng dụng của bạn có thể đến những nơi khác ngoài cơ sở dữ liệu từ máy chủ áp dụng hay không:
 • $ curl -I -s https://opensource.com HTTP/1.1 200 OK
 • Mọi thứ có vẻ ổn. hiện giờ hãy thử truy vấn cập cơ sở dữ liệu từ máy chủ áp dụng. ứng dụng của bạn đang dùng tên máy chủ của cơ sở dữ liệu, bởi thế đầu tiên hãy thử:
 • $ curl database:27017 curl: (6) Couldn’t resolve host ‘database’
 • Điều này chỉ ra rằng vận dụng của bạn chẳng thể phân giải cơ sở dữ liệu, URL cơ sở dữ liệu không khả dụng hoặc máy chủ (bộ chứa hoặc máy ảo) không có máy chủ tên nhưng nó có thể sử dụng để phân giải tên máy chủ.

5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR

Xem: Cài window Bình Tân giá rẻ & dịch vụ bơm mực máy in tại chỗ quận gò vấp giá rẻ & Sửa chữa computer Bình Tân giá rẻ

Python -m json.tool / jq

 • Sau khi thực hành lệnh curl, đầu ra của lệnh gọi API có thể khó đọc. nhiều lúc bạn muốn xuất JSON để dễ đọc để tìm một mục chi tiết. Python có một thư viện JSON tích hợp có thể viện trợ việc này. Bạn sử dụng python -m json.tool để thụt lề và tổ chức JSON. Để dùng mô-đun JSON của Python, hãy chuyển đầu ra của tệp JSON đến lệnh python -m json.tool .
 • $ cat test.json “title”:”Person”,”type”:”object”,”properties”:”firstName”:”type”:”string”,”lastName”:”type”:”string”,”age”:”description”:”Age in years”,”type”:”integer”,”minimum”:0,”required”:[“firstName”,”lastName”]
 • Để dùng thư viện Python, hãy chuyển đầu ra sang Python với tùy chọn -m (mô-đun).
 • $ cat test.json | python -m json.tool “properties”: “age”: “description”: “Age in years”, “minimum”: 0, “type”: “integer” , “firstName”: “type”: “string” , “lastName”:”type”: “string” , “required”: [ “firstName”, “lastName” ], “title”: “Person”, “type”: “object”
 • Để phân tích cú pháp JSON nâng cao hơn, bạn có thể setup jq. Jq cung ứng một số tùy chọn để trích xuất các giá trị chi tiết từ đầu vào JSON. Để xuất đầu ra giống như mô-đun Python ở trên, chỉ cần áp dụng jq cho đầu ra.
 • $ cat test.json | jq “title”: “Person”, “type”: “object”, “properties”: “firstName”: “type”: “string” , “lastName”: “type”: “string” , “age”: “description”: “Age in years”, “type”: “integer”, “minimum”: 0 , “required”: [ “firstName”, “lastName” ]

5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR

Ls

 • ls liệt kê các tập tin trong một folder. Sysadmins (quản trị viên hệ thống) và các nhà phát hành dùng lệnh này khá thường xuyên. Trong vùng chứa, lệnh này có thể giúp xác định folder và tệp của hình ảnh vùng chứa. Bên cạnh việc tra cứu tệp, ls có thể giúp bạn kiểm tra các quyền của mình. Trong tỉ dụ dưới đây, bạn chẳng thể chạy myapp vấn đề về quyền. Khi đánh giá các quyền với ls -l , bạn nhận ra rằng các quyền không có “x” trong -rw-r – r– , chỉ đọc và ghi.
 • $ ./myapp bash: ./myapp: Permission denied $ ls -l myapp -rw-r–r–. 1 Root root 33 Jul 21 18:36 myapp

Đuôi

 • Đuôi hiển thị phần sau cùng của tệp. Bạn thường không cần mọi dòng nhật ký để khắc phục sự cố. thay vào đó, bạn muốn đánh giá xem nhật ký nói gì về đòi hỏi gần đây nhất đối với áp dụng. Ví dụ: bạn có thể dùng tail để đánh giá những gì xảy ra trong nhật ký khi bạn thực hiện yêu cầu đến máy chủ Apache HTTP của mình.
 • Các -f khí cụ tùy chọn “làm theo”, kết quả đầu ra các dòng log khi chúng được ghi vào tập tin. Ví dụ: có một tập lệnh nền truy tìm cập điểm cuối sau mỗi vài giây và đánh dấu yêu cầu này. bơm bởi theo dõi nhật ký trong thời kì thực, bạn cũng có thể dùng tail để xem 100 dòng sau cùng của tệp với tùy chọn -n .
 • $ tail -n 100 /var/log/httpd/access_log

5 Lệnh Linux Mà Mọi Sysadmin Cần Phải Biết - VERA STAR

Con mèo

 • Mèo nối và in các tập tin. Bạn có thể yên cầu mèo đánh giá nội dung của tệp dựa vào hoặc công nhận bản ứng dụng nhưng mà bạn đã tạo toàn thể.
 • $ cat requirements.txt flask flask_pymongo
 • thí dụ trên bình chọn xem ứng dụng Python Flask của bạn có Flask được liệt kê dưới dạng dựa vào hay không.
 • Các lệnh căn bản có thể nâng cao kỹ năng khắc phục sự cố, khi cần xác định lý bởi vì vì sao một áp dụng hoạt động trong một môi trường sản xuất không hoạt động trong một môi trường phát hành khác. Nhiều sysadmins đã tận dụng các lệnh này để gỡ lỗi nhiều vấn đề với hệ thống. Hiểu một số lệnh khắc phục sự cố bổ ích này có thể giúp bạn giao thiệp với sysadmin và giải quyết các sự cố với áp dụng của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *