Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR

Bài viết với nội dung tin tức thủ thuật computer với nội dung :Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR trên trang Dịch vụ Tin học HUY AN PHÁT. Tham khảo các dịch vụ Dịch vụ cài Win tại nhà Quận bình thạnh & Dịch vụ sửa máy tính tại nhà quận 8 & Dịch vụ cài Win tại nhà Quận 8 Tận chỗ ở khu vực TP.HCM

Có một số tệp quan trọng và kín đáo trong hệ thống của bạn. luôn luôn có rủi khi để các tệp hoặc thư mục như vậy mở cho tất cả mọi người. Có một số hướng dẫn để truy vấn cập các tệp trong các máy tính bàn khác, mã hóa các tệp quan trọng sẽ bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn không bị tiến công hoặc dùng sai mục tiêu.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR – HUY AN PHÁT

Xem thêm: sửa máy tính tại nhà quận bình thạnh & Bơm mực máy in tận nơi quận 9

Hướng dẫn phá mật khẩu WinRar bằng ứng dụng

 • Vào isunshare, down ứng dụng và cài đặt trên computer > Mở vận dụng, chọn Open > Chọn file WinRar cần phá Pass > Tại Tab Range, ghi lại chọn tất cả > Chọn Start > phần mềm hiển thị Pass file WinRar.
 • Truy hỏi cập isunshare> tải phần mềm và thiết đặt trên máy tính bàn.
 • Tải về ứng dụng phá mật khẩu
 • Download phần mềm phá password
 • Có cả miễn phí sử dụng thử và trả phí cho bạn chọn lựa
 • Mở áp dụng lên > Tại giao diện chính Cả nhà nhấn chọn Open để chọn file Winrar cần phá password.
 • Tìm à chọn file Winrar bị mất password.
 • Tại Tab Range có các tùy chọn gợi ý cho hệ thống tìm password file Winrar nhanh chóng hơn. Nếu bạn không nhớ gì thì tốt nhất hãy đánh dấu chọn tất cả (như hình bên dưới).
 • Chọn Start để phần mềm phá mật khẩu Winrar mở đầu quá trình giải mã file WinRar.
 • Mật khẩu WinRar có độ khó càng cao thì thời gian chờ càng lâu. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị Pass file WinRar cho bạn.
 • Sau cuối bạn hãy sử dụng password này để mở khóa file WinRar nhé.
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR – HUY AN PHÁT

Tham khảo: Sửa máy in tại nhà quận 9 & Sửa máy tính tận nơi Quận 7

Cách phá Pass WinRar trực tuyến, không cần cài đặt

 • Truy vấn cập vào trang lostmypass > Nhấn Drop file mập upload > Chọn file WinRar cần phá Pass > hy vọng khí cụ phá Pass > Lost My Pass trả lại password đã cài đặt.
 • Truy nã cập vào trang lostmypass.
 • Nhấn Drop file phệ upload > chọn file WinRar cần phá password.
 • Dụng cụ sẽ xử lý để tìm mật khẩu đã thiết đặt cho file WinRar.
 • Lost My password sẽ trả lại password đã setup.
 • Bởi mật khẩu được người viết đặt rất đơn giản nên thời gian mở mật khẩu nhanh (chưa đầy 2 phút). Những password tinh vi sẽ phải chờ lâu hơn hoặc phải trả phí để mở. Sau đó bạn hãy dùng Pass này để mở file WinRar nhé.
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR – HUY AN PHÁT

Cách phá mật khẩu WinRar 2019 bằng áp dụng Notepad/CMD

 • Mở Notepad > Nhập đoạn mã ở Bước 2 (hướng dẫn chi tiết) > Nhấn File > Nhấn Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Mở file vừa tạo kết thúc, màn hình CMD (Comment prompt) sinh ra > Nhập tên file WinRar cần mở khóa > Nhập đúng mực đường dẫn hiện tại của file > Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa WinRar.
 • Tại thanh tìm kiếm trên hệ điều hành windows 10 gõ từ khóa Notepad.
 • Hoặc Click chuột phải từ màn hình Desktop > New > thư mục > Test Document.
 • Chọn Notepad
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR – HUY AN PHÁT
 • Mở file Notepad nhưng mà bạn vừa tạo kết thúc, sao chép cục bộ đoạn mã sau và dán vào file.

REM ============================================================

REM errorcode401.blogspot.in

@echo off

title Rar password Unlocker

mode con: cols=47 lines=20

copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”

SET PSWD=0

SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%

MD %DEST%

:RAR

cls

echo ———————————————-

echo GET DETAIL

echo ———————————————-

echo.

SET/P “NAME=Enter File Name : ”

IF “%NAME%”==”” goto NERROR

goto GPATH

:NERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:GPATH

SET/P “PATH=Enter Full Path : ”

IF “%PATH%”==”” goto PERROR

goto NEXT

:PERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:NEXT

IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START

goto PATH

:PATH

cls

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Opppss File is not Found..

pause

goto RAR

:START

SET /A PSWD=%PSWD%+1

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”

IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH

GOTO START

:FINISH

RD %DEST% /Q /S

Del “Unrar.exe”

cls

echo ———————————————-

echo UNLCKED

echo ———————————————-

echo.

echo Pass FOUND!

echo FILE = %NAME%

echo CRACKED Pass = %PSWD%

pause>NUL

exit

REM ============================================================

 • Sao chép đoạn mã vào Notepad
 • Nhấn File > Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Định dạng file chọn All files.
 • Đặt đuôi file .bat
 • Mở file vừa tạo xong > Màn hình CMD (Comment prompt) hình thành > Nhập tên file winrar cần mở khóa > Nhập chính xác đường dẫn hiện tại của file.Màn hình CMD
 • Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa file WinRar cho bạn.
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT
Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR – HUY AN PHÁT

Liên hệ Trung tâm HUY AN PHÁT Chuyên Sửa máy tính bàn – Máy In HCM

Cài win tận nơi quận 7 đáp ứng tại nhà 24 Quận Mua bán, Fix Lỗi máy tính, máy tính xách tay, Sửa chữa máy vi tính, Cài ứng dụng. xây đắp mạng, Repair Wifi, bơm mực máy In, Vệ sinh laptop, Lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp. nâng cấp computernotebook, Printer Dịch Vụ Sửa chữa pc Quận 12 tại Website: Sửa chữa máy vi tính tại nơi LH Ngay.

 • Trung Tâm Văn phòng điều hành: C4 KDC Sông Đà ( Hẻm 730 Lê Đức Thọ ) Phường 15, Quận Gò Vấp.
 • Văn Phòng: 116 Đường Tân Chánh Hiệp 18, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, hồ Chí Minh.
 • di động Tư vấn 24/7: +848 6561 6562 -Mobi/Zalo 0908908442 (Zalo) 0973446142
 • Email: lienhe@verastar.info
 • Website: https//verastar.info/ – https://suamaytinhbinhdan.com/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúc mừng năm mới 2022 Huy An Phát Chúc Mừng Năm Mới