Hướng dẫn cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong window 10

Bài viết với nội dung tin tức thủ thuật pc với nội dung : hướng dẫn cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Win 10 Của Bạn trên trang Dịch vụ Tin học HUY AN PHÁT. Tham khảo các dịch vụ đổ mực máy in tận chỗ quận 7 & Sửa máy in tại nơi tan nơi quận 7 & nạp mực máy in tận nhà quận Bình Thạnh tận chỗ ở khu vực TP.HCM.

Theo mặc định, window 10 tự động gán ký tự ổ đĩa có sẵn cho tất cả các vũ trang lưu trữ bên trong và bên ngoài được kết nối. cách này sẽ chỉ cho bạn nhiều hướng dẫn không giống nhau để xóa ký tự ổ đĩa trong hệ điều hành win 10.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Bài tác động: Sửa máy in tại nhà quận Bình Thạnh & Dịch vụ thay mực máy in tận chỗ Quận 4 giá rẻ

Xóa ký tự ổ đĩa trong Command Prompt với Mountvol

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

2. Nhập lệnh dưới đây vào Command Prompt với quyền quản trị và nhấn Enter: mountvol : /d

đổ thế lệnh trên bằng ký tự ổ đĩa thực tế (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

4. Khi hoàn thành, bạn có thể đóng Command Prompt bằng quyền quản trị nếu muốn.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Tham khảo: dịch vụ Repair máy in tận nhà quận 4 giá rẻ & bơm mực máy in Quận Phú Nhuận giá rẻ

Xóa ký tự ổ đĩa trong PowerShell

1. Mở PowerShell bằng quyền quản trị.

2. Nhập Get-Partition vào PowerShell và nhấn Enter.

3. chú ý số đĩa (ví dụ: “1”) và PartitionNumber (ví dụ “3”) cho DriveLetter (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

Các ổ đĩa sẽ được liệt kê theo trật tự số bắt đầu bằng “0” ở trên cùng.

4. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell với quyền quản trị và nhấn Enterđể xác minh rằng số ổ đĩa (ví dụ: “1”) đúng với ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Xem: Sửa chữa máy in Quận Bình Thạnh giá rẻ & Bàn phím tiếng Hàn giá rẻ

5. Nhập lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enterđể xác minh rằng số ổ đĩa (ví dụ: “1”) đúng với ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

Remove-PartitionAccessPath -DiskNumber -PartitionNumber -Accesspath :

thay thế trong lệnh trên bằng số ổ đĩa thực tiễn (ví dụ: “1”) từ bước 3 và được xác minh trong bước 4 ở trên cho ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.
bơm thế trong lệnh trên bằng PartitionNumber thực tại (ví dụ: “3”) từ bước 3 cho ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.
sạc thế trong lệnh trên bằng DriveLetter thực tế (ví dụ: “G”) từ bước 3 ở trên nhưng bạn muốn xóa.

Ví dụ:

Remove-PartitionAccessPath -DiskNumber 1 -PartitionNumber 3 -Accesspath G:

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Xóa ký tự ổ đĩa trong PowerShell.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Xóa ký tự ổ đĩa và ổ đĩa đã kết nối trước đó bằng cách thức dùng lệnh DiskPart> automount

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

2. Gõ Diskpart vào Command Prompt với tư cách là quản trị viên và nhấn Enter.

3. Gõ automountrub vào Command Prompt và nhấn Enter.

4. Đóng Dấu nhắc Lệnh.

5. khởi động lại pc để ứng dụng các đổi mới.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Xóa ký tự ổ đĩa và ổ đĩa đã được kết nối trước đó bằng lệnh mountvol

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

2. Nhập mountvol / r vào Command Prompt với nhân cách là quản trị viên và nhấn Enter.

3. Đóng Dấu nhắc Lệnh.

4. khởi động lại máy tính để áp dụng các đổi mới.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúc mừng năm mới 2022 Huy An Phát Chúc Mừng Năm Mới